ติดต่อสอบถาม

โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณธล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 100 โทรสาร 0-2441-9333

 

ฝ่ายสมาชิก

จีรวรรณ หงษ์ทอง
จิราวดี สำอางกิจ

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage