นานาสาระจากห้องสมุด

แนะนำหนังสือ

The Aging Brain: Proven Steps to Prevent Dementia and Sharpen Your Mind

สมองผู้สูงอายุ: ขั้นตอนป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการฝึกสมอง

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุของทุกปี กิจกรรมสำคัญคือการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีคำแนะนำที่ดีมาก พร้อมด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการสูงอายุ นักประสาทวิทยาชื่อ ดร.แคโรไลน์ ลีฟ ผู้ที่มีองค์ความรู้ทางอายุรเวชการสื่อสาร กล่าวไว้ว่าความชราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อุปสรรคที่มาพร้อมความชรา คือ ภาวะสมองเสื่อม ความพิการ และการพึ่งพาผู้อื่น ดังนั้น การดูแลด้านจิตใจ ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ ที่ตามมา รวมถึงหากิจกรรมทำเพื่อส่งเสริมความมีชีวิตชีวา จะสามารถป้องกันสมองเสื่อม และอาการอัลไซเมอร์ได้

ทิโมธี อาร์เจนนิงส์ ผู้แต่งหนังสือ The Aging Brain ในฐานะจิตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสาขาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปี 1997 และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกระตุ้นแม่เหล็ก transcranial (Transcranial หรือ TMS-Transcranial Magnetic Stimulation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI ที่คลื่นแม่เหล็กสามารถทะลุเข้าผ่านอวัยวะต่างๆ เข้าไปได้เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบ เขาใช้เวลานานกว่าสองทศวรรษในการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทางสมองที่ทันสมัย

The Aging Brain เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแนวทางที่ทันสมัยที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวิธีการฝึกฝนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อรักษาสุขภาพสมองและร่างกายไปตลอดชีวิต ไม่เพียงแต่ป้องกันการลุกลามไปสู่ภาวะสมองเสื่อมแม้ในผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแต่ไม่รุนแรงก็สามารถลดความพิการได้ และยังช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วย หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่หวังจะชะลอความชราเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือเริ่มมีอาการสมองเสื่อมอีกด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นความหวังสำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีอีกด้วย

หมายเหตุ: ติดตามอ่าน ได้ที่ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล


ที่มา:

Jennings, Timothy R. (2018). The aging brain: proven steps to prevent dementia and sharpen your mind. Grand Rapids : Baker Publishing Group.

 

 

 

         

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012