ว่าด้วยเรื่อง "อร่อย"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ชงัญ แมน แตน

บรูไน
มาเลเซีย

ลาซัท

อินโดนีเซีย

เซแดป

ไทย

อร่อย

เมียนมา

กงเหน

ฟิลิปปินส์

มาซารับ

ลาว

แซ่บ

สิงคโปร์

ห่าว ชือ

เวียดนาม

งอน

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012