ว่าด้วยเรื่อง "กาแฟ"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

กา-เฟย์

บรูไน
มาเลเซีย

โคปิ

อินโดนีเซีย

โคปิ

ไทย

กาแฟ

พม่า

ก่อฝี่

ฟิลิปปินส์

อั๊ง ขะเพ่

ลาว

กะเพ

สิงคโปร์

คาเฟย

เวียดนาม

ก่าเฟ

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012