ใช่ / ไม่ใช่

ประเทศคำเขียนภาษาไทย
"ใช่"
คำเขียนภาษาไทย
"ไม่ใช่"
กัมพูชา แมน มีน แมน
บรูไน
มาเลเซีย
ยา ทีแต๊ก
อินโดนีเซีย ยา, เบอร์ทูล

บูค้น

ไทย ใช่ ไม่ใช่
เมียนมาร์  โฮ๊ะ เด มาโฮ๊ะบู
ฟิลิปปินส์ โอ้โอ ฮินดี้
ลาว  แม่นแล้ว แบ่แม่น
สิงคโปร์ ชื่อ  บู๋ชื่อ
เวียดนาม เวิง คง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012