ยินดีที่ได้รู้จัก

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

รึกเรียระตี บานจวบ เนียะ เว้ย ละกะเนีย

บรูไน
มาเลเซีย

เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

อินโดนีเซีย

เซอ นัง เบอตามู เติงงัน อันดา

ไทย

ยินดีที่ได้รู้จัก

พม่า

ตุ๊ยยาดา หวันดาบำแด

ฟิลิปปินส์

นาตูตูวา นาอลัมโน

ลาว

ยินดีที่ฮู้จัก

สิงคโปร์

เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ซื่อ หนี่

เวียดนาม

เริ๊ด วูยเดือก กัป แอง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012