ว่าด้วยเรื่อง "โทรศัพท์"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ตู เร็อ ซัป

บรูไน
มาเลเซีย

เทเลโฟน

อินโดนีเซีย

เทเลพอน

ไทย

โทรศัพท์

เมียนมา

อับยาโตงโพง

ฟิลิปปินส์

เทเลโฟโน่

ลาว

โทละสับ

สิงคโปร์

เตี้ยน ฮั่ว

เวียดนาม

เดี๋ยนทวาย

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)IPSR Fanpage

Since 25 December 2012