ว่าด้วยเรื่อง "กาแฟ"
ในภาษาอาเซียน

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

กา-เฟย์

บรูไน
มาเลเซีย

โคปิ

อินโดนีเซีย

โคปิ

ไทย

กาแฟ

พม่า

ก่อฝี่

ฟิลิปปินส์

อั๊ง ขะเพ่

ลาว

กะเพ

สิงคโปร์

คาเฟย

เวียดนาม

ก่าเฟ

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012