ว่าด้วยเรื่องห้องน้ำ 
(ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม / ห้องน้ำ)

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

โซมตึวบ็อนตุบตึกบานเต / ต๊บตึ๊ก

บรูไน
มาเลเซีย

- / แทนดัส

อินโดนีเซีย

บิสากา ซายา เบอบาไก กามาร เกอจิล / คามาร์ เคซิล

ไทย

ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม / ห้องน้ำ

พม่า

ชินนงเชเหล้าดง

ฟิลิปปินส์

- / บันโย

ลาว

- / ส้วม

สิงคโปร์

- / ซ่อ สั่ว

เวียดนาม

โตยชินสุ่งเหวะสิงเดือกคง / หญ่าเหวะชินห์

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012