สบายดีไหม?

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ซกสะบายดี

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

อาปา กาบา

ไทย

สบายดีไหม

พม่า

เนก็องบาตะล้า

ฟิลิปปินส์

กูมูสต้า กา

ลาว

สบายดีบ่

สิงคโปร์

หนี ห่าว

เวียดนาม

แอง/จิ/โอง/บ่า ก๊อแขวคง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012