สวัสดีปีใหม่

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ซัวซะเดย ชะนำทะไม

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู

ไทย

                    สวัสดีปีใหม่

พม่า

เมงกะลา นิ๊ ติ๊ ป่า

ฟิลิปปินส์

มะนิกง บะกง ทะอง

ลาว

สะบ๋ายดี๋ปี๋ใหม่

สิงคโปร์

ซินเหนียนไคว่เล่อ

เวียดนาม

จุ๊ก หมึ่ง นัม เหมย

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012