ไม่เป็นไร

ประเทศ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

ออส ซะ เอย เต

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

ทีแด๊ก อปาอปา

ไทย

ไม่เป็นไร

พม่า

ปามามับชิบบู

ฟิลิปปินส์

ฮินดี้ บาเล

ลาว

บ่เป็นหยัง

สิงคโปร์

เหมย เฉิน เมอ

เวียดนาม

โคงซาวเดิว

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012