ขอบคุณในภาษาอาเซียน

 

ประเทศ

คำเขียนภาษาอังกฤษ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

Akun

อาคุน

บรูไน
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

Terima kasih

เตริมา กะชิ

ไทย

Khob Khun

ขอบคุณ

พม่า

Kyeizu tin ba de

เจซูติน บาแด

ฟิลิปปินส์

Salamat po

สลามัต โป

ลาว

Khob jai

ขอบใจ

สิงคโปร์

Thank you la/ Xie Xie

แต้งกิ้วลา/เซื่ยเซื่ย

เวียดนาม

Gahm uhn

กาม เอิน

 

 

 

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012