ขอโทษ

ประเทศ

คำเขียนภาษาอังกฤษ

คำเขียนภาษาไทย

กัมพูชา

Sohm toh

ซมโต

บรูไน

Maaf

มาอาฟ

มาเลเซีย

Maaf

มาอาฟ

อินโดนีเซีย

Maaf

มาอาฟ

ไทย

Kor tod

ขอโทษ

พม่า

Taung pan par tal

เตา บั่น บ่า เต่

ฟิลิปปินส์

Humingi ng tawad

ฮูมิงงิ นัง ทาหวัด

ลาว

Kor tod

ขอโทด

สิงคโปร์

Dui bu qi 

ตุ้ย บู้ ฉี่

เวียดนาม

Xin lỗi

ซินโหลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012