ลาก่อน 

ประเทศ คำเขียนภาษาไทย
กัมพูชา จุมเรียบเลีย (สุภาพ), เลียฮาย (สนิท)
บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เซลามัต ติงกัล/ เซลามัต ยาลัน
ไทย ลาก่อน
เมียนมาร์ เจ๊ะ โจร แม่
ฟิลิปปินส์ ปาอาลัม
ลาว ลาก่อน
สิงคโปร์ ไจ้เจี้ยน
เวียดนาม ต๋ามเบียด

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012