มุมศตวรรษิกชน

นายอำเภอที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์ เป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่มีอายุยืนยาวถึงหนึ่งร้อยปี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา และถือได้ว่าท่านเป็นนายอำเภอที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันคุณปู่จรูญพักอยู่กับลูกหลานในจังหวัดพิษณุโลก ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของคุณปู่จรูญนั้น ท่านยังคงประกอบอาชีพทนายความ เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และท่านเพิ่งจะหยุดว่าความเมื่อมีอายุ 99 ปี เพราะรู้สึกว่าสมองไม่พร้อม

คุณปู่จรูญในวัยหนึ่งร้อยปี เป็นศตวรรษิกชนที่ยังคงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และออกกำลังกายทุกวัน มีอาการหูตึงเล็กน้อย แต่ความจำยังดี และจำชื่อลูกหลานได้ทุกคน

คุณปู่จรูญยังคงสามารถขับขี่รถยนต์ได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีปัญหาเรื่องสายตา คุณปู่เชื่อว่า การขับขี่รถเป็นการบริหารสมอง สายตา มือ และเท้า เพราะเมื่อขับขี่รถทุกส่วนของร่างกายจะสัมพันธ์กันด้วยสมาธิ จึงทำให้ตนเองมีอายุยืนยาวจนถึงหนึ่งร้อยปี

คุณปู่จรูญ ศิริรัตตานนท์

แหล่งภาพ: http://news.sanook.com/1928554/


 

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/surasakc/2013/09/05/entry-1

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012