รางวัลอีกโนเบล

รางวัลอีกโนเบล ครั้งที่ 25

วรชัย ทองไทย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เนื่องจากรางวัลอีกโนเบลเป็นรางวัลล้อเลียน รายการในพิธีแจกรางวัลจึงไม่ธรรมดา เช่น สุนทรพจน์ต้อนรับที่องค์ปาฐกกล่าวว่า “ยินดีต้อนรับ” (welcome) 3 ครั้ง สุนทรพจน์ปิดที่กล่าวว่า “ลาก่อน” (goodbye) 3 ครั้ง และรายการที่ผู้ชมมีส่วนร่วม คือ การปาเครื่องบินกระดาษ (ดังรูป) เป็นต้น

เพราะรางวัลอีกโนเบลเป็นรางวัลที่มีแต่กล่อง ผู้ได้รับรางวัลจึงต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ในการเดินทางไปรับรางวัล อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะไปรับด้วยตนเอง เพราะผู้มอบรางวัลเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล (จริง) แต่ถ้าไปไม่ได้ ก็จะส่งตัวแทนไปรับหรือส่งสารตอบรับ แต่บางปีก็จะมีรางวัลที่ยัดเยียดให้ (รางวัลที่ผู้ได้รับไม่ไปรับเอง ไม่ส่งตัวแทน หรือไม่ส่งสารตอบรับ) ลองทายว่า รางวัลยัดเยียดปีนี้เป็นรางวัลไหน (ดูคำเฉลยท้ายบทความ)

ผู้เข้าร่วมพิธีกำาลังปาเครื่องบินกระดาษใส่เป้ากลางเวที

รางวัลอีกโนเบลในสาขาต่างๆ ของปีนี้ ได้แก่

  • สาขาเคมี มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย 2 คน (Callum Ormonde กับ Colin Raston) และจากประเทศสหรัฐอเมริกา 9 คน (Tom Yuan, Stephan Kudlacek, Sameeran Kunche, Joshua N. Smith, William A. Brown, Kaitlin Pugliese, Tivoli Olsen, Mariam Iftikhar และ Gregory Weiss) ที่ได้คิดค้นกรรมวิธีทางเคมีย้อนรอย ที่ทำให้ไข่ต้มย้อนกลับเป็นไข่ไม่ต้ม (ไข่ขาวและไข่แดงจากที่แข็งกลายเป็นเหลว)
  • สาขาฟิสิกส์ มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน (Patricia Yang, David Hu, Jonathan Pham และ Jerome Choo) ที่ได้ทดสอบหลักการณ์ทางชีววิทยาว่า สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่หรือเล็ก เช่น ช้าง กับแมว จะใช้เวลาฉี่ราว 21 วินาทีเท่ากัน (พิสัย 13 วินาที)
  • สาขาวรรณคดี มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และออสเตรเลีย (Mark Dingemanse, Francisco Torreira และNick J. Enfield) ที่ได้ค้นพบคำว่า “หือ?” (huh?) หรือคำอื่นที่ใกล้เคียง เป็นคำมีอยู่ในทุกภาษาของมนุษย์ในโลก
  • สาขาการบริหารจัดการ มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร    ( Gennaro Bernile, Vineet Bhagwat และ P. Raghavendra Rau) สำหรับรายงานวิจัยที่พบว่า ผู้นำทางธุรกิจหลายคนได้พัฒนาความกล้าได้กล้าเสียมาตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สินามิ และไฟป่า ที่ตนเองสามารถรอดชีวิตมาได้
  •           สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับกองบังคับการตำรวจนครบาลของประเทศไทย ที่เสนอให้เงินเพิ่มพิเศษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถ้าตำรวจผู้นั้นที่ไม่ยอมรับสินบน
  • สาขาแพทย์ศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัย 2 กลุ่ม คือ นักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ( Hajime Kimata) กับกลุ่มนักวิจัยจากประเทศสโลวาเกีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเยอรมัน (Jaroslava Durdiakova, Peter Celec, Natalia Kamodyova Tatiana Sedla kova, Gabriela Repiska, Barbara Sviezena และ Gabriel Minarik) ที่ได้ทำวิจัยทดลองเพื่อศึกษาประโยชน์และผลลัพธ์ทางชีวเวช (biomedical) ของการจูบอย่างดูดดื่ม (และกิจกรรมทางเพศอื่นๆ)
  • สาขาคณิตศาสตร์ มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศออสเตรีย และเยอรมัน (Elisabeth Oberzaucher และ Karl Grammer) ที่ใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาคำตอบว่า สุลต่านอิส มาส์ บิน ชาลิฟ (ผู้กระหายเลือด) แห่งโมร็อกโก ทำ.อย่างไร จึงได้มีโอรสและธิดาถึง 888 คน ในเวลาเพียง 31 ปี (จากปี ค.ศ. 1697 ถึง 1727)
  • สาขาชีววิทยา มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศชิลี และสหรัฐอเมริกา (Bruno Grossi, Omar Larach, Mauricio Canals, Rodrigo A. Vasquez และ Jose Iriarte-Diaz) จากผลงานวิจัยเชิงสังเกตที่สรุปว่า ไก่ที่มีท่อนไม้ผูกติดกับก้น จะเดินเหมือนไดโนเสาร์
  • สาขาเวชศาสตร์ชันสูตร (Diagnostic Medicine) มอบให้แก่นักวิจัยจากประเทศคานาดา นิวซีแลนด์ บาห์เรน จีน ซีเรีย และสหราชอาณาจักร (Diallah Karim, Anthony Harnden, Nigel D’Souza, Andrew Huang, Abdel Kader Allouni, Helen Ashdown, Richard J. Stevens และ Simon Kreckler) ที่ได้สามารถกำ.หนดได้ว่า ระดับความอักเสบของไส้ติ่ง สามารถวัดได้จากความเจ็บปวดของคนไข้ ที่ขับรถผ่านเครื่องชลอความเร็วบนถนน (speed bump)
  • สาขาสรีรศาสตร์ (Physiology) และกีฏวิทยา (Entomology) เป็นรางวัลที่ได้รับร่วมกันของนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 คน คือ Justin Schmidt ผู้สร้าง “ดัชนีความเจ็บปวดเมื่อถูกแมลงต่อยของ ชมิดท์” (Schmidt Sting Pain Index) อันเป็นมาตรวัดความเจ็บปวดของคน เมื่อถูกแมลงแต่ละชนิดต่อย กับ Michael L. Smith ผู้นำดัชนีนี้ไปใช้กับตนเอง โดยให้ผึ้งต่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกายตน (25 แห่ง) เพื่อจะได้รู้ว่า ส่วนไหนเจ็บปวดน้อยที่สุด (คือ ศีรษะ นิ้วเท้ากลาง และต้นแขน) ส่วนไหนเจ็บปวดมากที่สุด (คือ รูจมูก ริมฝีปากบน และจู๋)

คำเฉลย: รางวัลยัดเยียดปีนี้คือ รางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำ.หรับงานวิจัย “ที่ทำให้หัวเราะก่อนคิด”

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012