ปีที่ 40 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2563

  

 • นโยบาย Replacement Migration กับ โควิด-19
 • เคปทาวน์ ตอนที่ 2 จากบ้านสีลูกกวาดสู่ความคึกคักที่ท่าเรือ
 • หน้ากากอนามัยกลายเป็นงานศิลปะร่วมสมัย
 • ผู้หญิงในสถานการณ์โควิด-19
 • จริยธรรมการทำวิจัยในคน สิ่งที่ควรคำนึง
 • เมื่อโควิด-19 กำลังจะผ่านไป
 • คณิตศาสตร์
 • ความท้าทายของ “วิถีปกติใหม่” ต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในประชากร
 • แนะนำหนังสือ: “COVID-19 โรคระบาดแห่งศตวรรษ”
 • HAPPY FAMILY TALK
 • 77 ปีที่ไม่เคยหยุดทำงานของคนร้อยปีในแคลิฟอร์เนีย
 • ผู้สูงอายุไทยหัวใจติดเน็ต

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012