ปีที่ 40 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

  

  • 5 เหตุการณ์ Talk of the town ในยุคโควิ-19
  • ย้อนรอยโควิด-19 ประเทศอิตาลี
  • โควิด-19 ก้บ มูลค่าชีวิตคน
  • ครอบครัวเข้มแข็งอย่างไรเมื่อเจอภัย โควิต-19: การรับมือของครอบครัวอบอุ่นกลุ่มคนทำงานองค์กร
  • เมื่อผู้สูงอายุคนหนึ่งเผชิญหน้ากับโควิด-19
  • Work From Home คำตอบ Work-Life Balance?
  • คนร้อยปีฉลองวันเกิดอย่างไรในช่วงโควิด-19
  • โควิต-19 การระบาดครั้งใหญ่

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012