ชวนอ่าน

ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ป่วยไข้ในเรือนจำ: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ เขียนโดย กุลภา วจนสาระ

รายงานการวิจัยเล่มนี้ ได้เปิดโลกเบื้องหลังกำแพงให้สังคมได้เห็นความเป็นไปของผู้คนที่อยู่ภายใน โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังและข้อจำกัดในการให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ โดยมีการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางของสังคมไทย

ท่านใดสนใจ download ได้ที่  www.ipsr.mahidol.ac.th

 

 

ประชากรท่องโลก