สถิติน่ารู้

คนไทยเสียชีวิต 2 คนใน 1 ชั่วโมง จากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงสงกรานต์

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ของโลกที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน”

จากการรวบรวมสถิติ ในปี 2556-2560 พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉลี่ยปีละ 15,116 คน และเฉพาะในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย มีคนเสียชีวิตเฉลี่ย 368 คน คิดเป็นชั่วโมงละกว่า 2 คนทีเดียว ซึ่งจะว่าไปแล้ว การตายลักษณะนี้สามารถป้องกันได้ แต่จำนวนการตายกลับเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการรณรงค์และหาทางป้องกันก็ตาม (จาก 321 คนในปี 2556 เป็น 322 คนในปี 2557 จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 364 คนในปี 2558 และ 442 คนในปี 2559 และกลับลดลงเหลือ 390 คนในปี 2560)

 

ข้อมูล: สถิติสาธารณสุขรายปี 2556-2560 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 2556-2560

ประชากรท่องโลก