ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานระดับชาติอื่นๆ และองค์กรสุขภาพระดับโลก คือ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 หัวข้อ “The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approach” (เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อ แนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้นำด้านสาธารณสุขทั่วโลก

 ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทรงฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ โดย ศาสตราจารย์ นพ.ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา หนึ่งในผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2561 สาขาการแพทย์ จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่วงการการแพทย์และการสาธารณสุขไทย

 

ประชากรท่องโลก