สถิติน่ารู้

แรงงานไทยในต่างแดน

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถิติแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ* เปรียบเทียบระหว่างปี 2550 และปี 2560 พบว่า มีแนวโน้มลดลง แต่ 3 อันดับแรกของกลุ่มประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานยังเหมือนเดิม คือ

  • อันดับ 1 กลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งประเทศไต้หวันครองแชมป์ที่แรงงานไทยนิยมไปทำงานมากที่สุด
  • อันดับ 2 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยในปี 2550 พบว่า แรงงานไทยนิยมไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิสราเอลในจำนวนใกล้เคียงกัน (7 พันคน) แต่ในปี 2560 กลับพบว่าอิสราเอลเป็นอันดับหนึ่ง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รองลงมาซึ่งจำนวนต่างกันมากถึง 6 เท่า
  • อันดับ 3 กลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวีเดน

 


*กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/overseas

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012