ประชากรประชุมกัน

การประชุมนานาชาติเรื่อง

การจดทะเบียนเกิดปัญหาสุขภาพและสังคมของผู้อพยพชาวเมียนมาในประเทศไทย

ธีรนงค์ สกุลศรี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติเรื่อง การจดทะเบียนเกิดปัญหาสุขภาพและสังคมของผู้อพยพชาวเมียนมาในประเทศไทย ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ภายใต้โครงการที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป และดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ร่วมกับโครงการการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย ที่สนับสนุนโดยกองทุน Mekong – ROK Cooperation Fund ดำ.เนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Southeast Asia Junction (SEA Junction) โดยมีผู้แทนเกือบ 200 คนจากภาควิชาการ ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวเมียนมาในประเทศไทยได้มาร่วมการประชุมครั้งนี้

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ.ประเทศไทย นายเปียร์ก้า ตาปิโอลา ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของสหภาพยุโรปในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการธรรมาภิบาลและการพัฒนา” ในการประชุมครั้งนี้

 

ประชากรท่องโลก