ประชากรประชุมกัน

International Day of Happiness : Happiness in Asian Context

สุภาณี ปลื้มเจริญ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “International Day of Happiness : Happiness in Asian Context” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ

การประชุมนี้มีการเสนอบทความและมุมมองที่น่าสนใจโดยนักวิชาการจาก College of Business Malaysia, Aoyama Gakuin University Japan, Chinese Academy of Social Sciences China รวมทั้งจากประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์ปาฐกหัวข้อ “Happiness: A Global Quest, with Conditions”

ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเนื่องใน “วันความสุขสากล” ในประเทศไทยที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง

ประชากรท่องโลก