สถิติน่ารู้

เกิดน้อย อายุยืน ณ ปี 2561

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เดี๋ยวนี้ เรามักจะได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่อง “เกิดน้อย อายุยืน” กันบ่อยๆ วันนี้จึงขออาสามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เกิดน้อย: คนไทยมีลูกน้อยลง จากข้อมูลพบว่า อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน) เท่ากับ 10.7 ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีเด็กเกิดในปี 2561 ประมาณ 708,704 คน และมีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งแต่เดิมเราเคยมีเด็กเกิดเกินปีละหนึ่งล้านคนนานถึง 20 ปี

อายุยืน: คนไทยอายุยืนขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงมีแนวโน้มอายุยืนกว่าผู้ชาย ในปี 2561 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดหญิงเท่ากับ 78.9 ปี ส่วนชายเท่ากับ 72.2 ปี


ข้อมูล
: สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 27 มกราคม 2561

เมื่อเกิดน้อย อายุยืน แล้วจะเกิดอะไรขึ้น? ก็ไม่น่าตกใจอะไรนี่ ...

ในทางประชากรศาสตร์นั้น เมื่อ “เกิดน้อย อายุยืน” ก็จะส่งผลต่อโครงสร้างประชากร ทำให้วัยเด็กลดลง วัยสูงอายุเพิ่มขึ้นวัยแรงงานลดลง และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนโรงเรียน การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งการบริหารจัดการของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประชากรกลุ่มต่างๆ อีกด้วย

ประชากรท่องโลก