รางวัลอีกโนเบล

รางวัลอีกโนเบลประจำปี 2560

วรชัย ทองไทย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"เด็กหญิงพูผู้น่ารัก” เป็นเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ มีหน้าที่เดินออกไปเตือนองค์ปาฐกว่าหมดเวลาแล้ว ด้วยการกล่าวว่า “พอเถอะ ฉันเบื่อแล้ว” ซ้ำๆ กัน จนกระทั่งองค์ปาฐกหยุดพูด ได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งในพิธีประกาศรางวัลอีกโนเบลประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงละครแซนเดอรส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

พิธีเริ่มต้นด้วยการร่อนเครื่องบินกระดาษไปบนเวที ตามด้วยสุนทรพจน์ยินดีต้อนรับ การเดินขึ้นไปนั่งบนเวทีของผู้รับรางวัลอีกโนเบลในปีนี้ การแนะนำผู้ได้รับรางวัลโนเบล (ของจริง) ที่มาทำหน้าที่แจกรางวัล การแนะนำผู้ช่วยบนเวทีต่าง ๆ ได้แก่ คนถือม่านกั้น มนุษย์ไฟฉาย (human spotlight) ผู้กำกับเวลา ผู้กำกับเนื้อหา และเด็กหญิงพูผู้น่ารัก เป็นต้น จากนั้นจึงเป็นการทยอยประกาศรางวัลอีกโนเบล 10 รางวัล สลับกับการแสดงต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ปาฐกถานำ ช่วงเวลาของวิทยาศาสตร์ อุปรากรสั้น ปาฐกถายี่สิบสี่เจ็ด การจับฉลากผู้โชคดี ซึ่งปีนี้ได้รับกล่องเปล่าเป็นของขวัญ และปิดท้ายด้วยสุนทรพจน์ลาก่อน

(ผู้สนใจสามารถดูรายการทั้งหมดได้ที่ https://www.improbable.com/ig/2017/)

รางวัลอีกโนเบลที่มอบในแต่ละสาขาสำหรับปีนี้ มีดังนี้

สาขาฟิสิกส์ มอบให้กับนักวิจัยชาวฝรั่งเศส (Marc-AntoineFardin) ที่ใช้กรรมวิธีพลศาสตร์ของไหล (fluid dynamics) เพื่อตอบคำถามว่า “แมวเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลวหรือไม่”

สาขาสันติภาพ มอบให้กับนักวิจัยชาวสวิส แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และอเมริกัน (Milo Puhan, Alex Suarez, Christian Lo Cascio, Alfred Zahn, Markus Heitz และ Otto Braendli) ที่ได้สาธิตให้เห็นว่า การเล่น Didgeridoo (เครื่องดนตรีชนิดเป่าลมของชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย ทำด้วยไม้หรือไม้ไผ่ แต่สมัยใหม่ทำ.ด้วยพลาสติก (ดังรูป)) อย่างสม่ำเสมอ เป็นการรักษาโรคหยุดหายใจเวลาหลับ (OSA: Obstructive Sleep Apnoea) และโรคนอนกรนที่ได้ผล (หมายเหตุ: เหตุผลที่เป็นรางวัลสันติภาพ เพราะเมื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้แล้ว ก็จะทำให้ผู้ที่นอนอยู่ใกล้เคียงได้นอนหลับอย่างเป็นสุข)

 

Alex Suarez หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลอีกโนเบล สาขาสันติภาพ กำ.ลังเป่า Didgeridoo

รูปจาก www.telegrapth.go.ck

 

สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวออสเตรเลียและอเมริกัน (Matthew Rockloff และ Nancy Greer) ที่ได้ทำการวิจัยเชิงทดลองเพื่อดูว่า คนอยากจะเล่นพนันมากขึ้นไหม ถ้าได้จับตัวจระเข้เป็นๆ

สาขากายวิภาคศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร (James Heathcote) ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่ว่า “ทำไมชายแก่ถึงมีใบหูใหญ่”

สาขาชีววิทยา มอบให้กับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น บราซิล และสวิส (Kazunori Yoshizawa, Rodrigo Ferreira, Yoshitaka Kamimura และ Charles Lienhard) สำหรับการค้นพบลึงค์ในสัตว์ตัวเมีย (female penis) และโยนีในสัตว์ตัวผู้ (male vagina) ในตัวแมลงที่อาศัยในถ้ำ

สาขาพลศาสตร์ของไหล มอบให้กับนักวิจัยชาวเกาหลีใต้ (Jiwon Han) ที่ได้ศึกษาการเคลื่อนไหวของของเหลวในภาชนะ จากการทดลองให้คนเดินถอยหลังในขณะที่ถือถ้วยกาแฟอยู่

สาขาโภชนาการ มอบให้กับนักวิจัยชาวบราซิล แคนาดา และสเปน (Fernanda Ito, Enrico Bernard และ Rodrigo Torres) ซึ่งเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ศึกษาและเสนอรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเลือดมนุษย์ในอาหารของค้างคาวดูดเลือด

สาขาการแพทย์ มอบให้กับนักวิจัยชาวฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร (Jean-Pierre Royet, David Meunier, Nicolas Torquet, Anne-Marie Mouly และ Tao Jiang) ที่ใด้ใช้เทคโนโลยีการสแกนสมองที่ก้าวหน้า เพื่อวัดความเข้มข้นที่คนมีความรู้สึกขยะแขยงต่อเนยแข็ง

สาขาการรับรู้ (Cognition) มอบให้กับนักวิจัยชาวอิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักร ( Matteo Martini, Ilaria Bufalari, Maria Antonietta Stazi และ Salvatore Maria Aglioti) ที่ได้สาธิตให้เห็นว่า แฝดร่วมไข่ (identical twins) หลายคู่ไม่สามารถบอกได้ว่า รูปที่ตนเองกำลังดูอยู่นั้น เป็นรูปของตนเองหรือของคู่แฝด

สาขาสูติศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวสเปน 4 คน ( Marisa Lopez-Teijon, Alex Garcia-Faura, Alberto Prats-Galino และ Luis Pallares Aniorte) ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ทารกในครรภ์มีการสนองตอบต่อเสียงดนตรีที่ผ่านเข้าไปทางช่องคลอดได้ดีกว่า เสียงดนตรีที่ผ่านทางหน้าท้องของแม่

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำให้ขำ แล้วจึงได้คิด

 

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012