มุมศตวรรษิกชน

ศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศฟิลิปปินส์

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับศตวรรษิก ชนคนร้อยปี ในเขต 1 ภูมิภาคอิโลคอส (Ilocos region) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะลูซอน เป็นพื้นที่ที่เชื่อว่ามีจำนวนคนร้อยปีมากที่สุด โดยในปี 2016 พบว่ามีจำนวนคนร้อยปีที่มีหลักฐานยืนยันได้อยู่ถึง 584 คน

ประเทศฟิลิปปินส์มีพระราชบัญญัติคนร้อยปี เมื่อปี 2016 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้กับคนร้อยปี โดยในวันเคารพคนร้อยปีแห่งชาติ (National Respect for Centenarians Day) ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี คนที่มีอายุถึงร้อยปีจะได้รับประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลหนึ่งแสนเปโซ หรือประมาณ 65,000 บาท เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้สูงอายุที่เป็น “ศตวรรษิกชน” ของประเทศ


 

ที่มา:  http://www.philstar.com/headlines/2017/07/15/1719787/longevity-pays-584-centenarians-region-1-get-p100k-each

 

ประชากรท่องโลก