ชวนอ่าน

ประชากรและสังคม 2560: “ความเป็นธรรม” และ“ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ประชากรและสังคมเล่มนี้ได้มีการทบทวนถึงสถานะขององค์ความรู้และบทบาททางวิชาการด้านเพศและการเจริญพันธุ์ เพื่อให้เท่าทันปรากฏการณ์ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านเพศ และความเป็นธรรมด้านการเจริญพันธุ์ของสังคมไทย รวมทั้งปาฐกถาเรื่อง ความเป็น “ไท” ทางเพศและการเจริญพันธุ์” ของ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ 427

download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

สั่งซื้อได้ที่ร้านขายหนังสือออนไลน์ : http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/book_shop/

ประชากรท่องโลก