สถิติน่ารู้

การจดทะเบียนเกิดของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย

กาญจนา เทียนลาย และ กัญญา อภิพรชัยสกุล
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สูติบัตรถือเป็นเอกสารทางกฎหมายอย่างแรกที่ยอมรับการมีตัวตนของเด็กและเป็นเอกสารสำคัญในการที่จะพิสูจน์สัญชาติ จากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในประเทศไทยจดทะเบียนเกิด 99.5% โดยเด็กข้ามชาติมีการจดทะเบียนเกิดถึง 97.5% ซึ่งแสดงว่าเด็กข้ามชาติเข้าถึงการจดทะเบียน (ได้รับสูติบัตร) อันถือได้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ยอมรับการมีตัวตนของเด็กคนนั้นๆ

 

แต่จากการสำรวจโครงการรณรงค์การจดทะเบียนเกิดในเด็กข้ามชาติi ในปี 2559 เก็บข้อมูลในจังหวัดตาก ระนอง และชุมพร กลับพบว่าเด็กข้ามชาติที่เกิดในไทยได้จดทะเบียนเกิดเพียง 71% เท่านั้น ซึ่งสาเหตุหลักของไม่จดทะเบียนเกิด เพราะไม่รู้ว่าต้องไปแจ้งเกิด ไม่รู้ว่าจะไปแจ้งเกิดที่ไหน ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ รวมทั้งไม่มีคนคอยช่วยเหลือในการไปจดทะเบียนเกิด


 

iA Baseline Survey of “Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children (ECPMC)” Project, World Vision Foundation of Thailand / Chalermpol Chamchan … [et. al.]. -- 1st ed.–Nakhon Pathom:Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 2017. (Publication / Institute for Population and Social Research, Mahidol University; no. 469)

ประชากรท่องโลก