มุมศตวรรษิกชน

หญิงร้อยปีในแผ่นดินที่ห้า

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณย่าแดง ชนม์ทวี อายุ 101 ปี เป็นหนึ่งในคนร้อยปีที่มีชีวิตอยู่ถึงห้าแผ่นดิน ท่านเป็นคนจังหวัดชุมพร ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 9 และกำลังก้าวไปสู่รัชกาลที่ 10

คุณย่าแดงเป็นคนร้อยปีที่ยังมีสุขภาพดี มีอารมณ์ดี แม้นสายตาอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ตาม แต่ก็มีความทรงจำที่ดีมาก สามารถท่องสูตรคูณและท่อง ก.ไก่สมัยเก่าได้ สามารถจำได้ว่าตนเองเกิดปีมะโรงวันอาทิตย์ แต่จำวันเกิดไม่ได้ แต่จำได้ว่าเกิดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2458 เพราะเป็นปีแรกที่มีการใช้พุทธศักราชในสมัยรัชกาลที่ 6 คุณย่าแดงได้เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีฯ เมื่อ พ.ศ.2502 ครั้งเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรภาคใต้ คุณย่าแดงรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง คุณย่าแดง กล่าวว่า “จะขออยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่ 10 อย่างภาคภูมิใจและขอให้ยาวนานที่สุดต่อไป”

ที่มาของข้อมูลและภาพ: http://social.news-lifestyle.com/contents/160316/

ประชากรท่องโลก