รางวัลอีกโนเบล

รางวัลอีกโนเบลประจำปี พ.ศ. 2559

วรชัย ทองไทย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิธีประกาศรางวัลอีกโนเบลประจำปี พ.ศ. 2559 นี้ นับเป็นครั้งที่ 26 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงละคอนแซนเดอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เช่นเคย โดยมีรายการต่าง ๆ เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ได้แก่ การปาเป้าด้วยเครื่่องบินกระดาษ สุนทรพจน์เปิดและปิด ปาฐกถายี่สิบสี่เจ็ด การแสดงละครร้องสั้น การเดินขึ้นไปนั่งบนเวทีของผู้ไดัรับรางวัลอีกโนเบลในปีนี้ และการประกาศรางวัลอีกโนเบล 10 รางวัล

เมื่อรางวัลอีกโนเบลได้ถูกประกาศ ผู้ได้รับรางวัลก็จะออกไปรับรางวัลและประกาศนียบัตรจากมือของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจริง พร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์ในเวลาที่เหมาะสม โดยในปีนี้ได้ใช้นาฬิกาคนออกไปส่งเสียงกริ้งกร้าง เพื่อบอกว่าหมดเวลาแล้ว แทนที่จะเป็นเด็กหญิงพูผู้น่ารัก (Miss Sweetie Poo) ดังเช่นปีก่อน ๆ  

เด็กหญิงพูผู้น่ารัก เป็นเด็กผู้หญิงอายุ 8 ปี ที่นั่งฟังสุนทรพจน์อย่างสงบอยู่บนเวที แต่เมื่อเธอรู้สึกเบื่อเพราะองค์ปาฐกพูดนานเกินไป เธอก็จะเดินออกไปยืนข้าง ๆ องค์ปาฐกพร้อมกับพูดว่า "กรุณาหยุดพูด ฉันเบื่อแล้ว" ซ้ำ ๆ กันจนกระทั่งองค์ปาฐกต้องรีบจบ (ดูตัวอย่างการปฏิบัติการของเด็กหญิงพูผู้น่ารักได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xAnVNXaa5oA) ซึ่งการประชุมต่าง ๆ น่าจะนำตัวอย่างนี้ไปใช้ ถ้าต้องการให้การประชุมจบตามเวลาที่กำหนด

สำหรับรางวัลอีกโนเบลในปีนี้ ได้แก่

สาขาสืบทอดพันธุ์ (reproduction) มอบให้กับนักวิจัยชาวอียิปต์ผู้ล่วงลับไปแล้ว (Ahmed Shafik) ที่ได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับ ผลกระทบของหนูตัวผู้ที่ใส่กางเกงใยสังเคราะห์ กางเกงฝ้าย หรือกางเกงขนสัตว์ ต่อกิจกรรมทางเพศ และได้ศึกษาทดลองเช่นเดียวกันนี้กับมนุษย์เพศชาย (รูป 1)

 

รูป 1 หนูใส่กางเกง

สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวนิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักร (Mark Avis, Sarah Forbes และShelagh Ferguson) ที่ได้ทำการประเมินความหมายรู้ในบุคลิกภาพของก้อนหิน จากมุมมองของการขายและการตลาด

สาขาฟิสิกส์ มอบให้กับนักวิจัยชาวฮังการี สเปน สวีเดน และสวิส (Gábor Horváth, Miklós Blahó, György Kriska, Ramón Hegedüs, Balázs Gerics, Róbert Farkas, Susanne Åkesson, Péter Malik และ Hansruedi Wildermuth) ที่ได้ค้นพบว่า เหตุใดเหลือบไม่ชอบตอมม้าสีขาว และเหตุใดแมงปอชอบตอมศิลาหน้าหลุมศพสีดำ

สาขาเคมี มอบให้กับบริษัทผลิตรถโฟล์ค (Volkswagen) ที่ได้แก้ปัญหาการปล่อยสารสกปรกของรถยนต์ ด้วยการสร้างกลไกอิเลคโทรนิคอัตโนมัติที่ลดการปล่อยสารสกปรก เฉพาะในเวลาที่ถูกทดสอบมลพิษอยู่

สาขาการแพทย์ มอบให้กับนักวิจัยชาวเยอรมัน (Christoph Helmchen, Carina Palzer, Thomas Münte, Silke Anders และ Andreas Sprenger) ที่ได้ร่วมกันค้นพบว่า คนเราสามารถลดอาการคันที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซีกหนึ่งได้ ด้วยการส่องกระจกพร้อมกับเกาส่วนที่คันของร่างกายซีกตรงข้าม

สาขาจิตวิทยา มอบให้กับนักวิจัยชาวเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน แคนนาด และอเมริกัน (Evelyne Debey, Maarten De Schryver, Gordon Logan, Kristina Suchotzki และ Bruno Verschuere) ที่ได้ร่วมกันทำงานวิจัยที่ต้องสอบถามคนโกหก 1,000คน ในเรื่อง ความบ่อยครั้งของการพูดโกหก และต้องมาตัดสินใจเอาว่า ควรจะเชื่อคำตอบที่ได้รับหรือไม่

สาขาสันติภาพ มอบให้กับนักวิจัยชาวแคนนาดาและอเมริกัน (Gordon Pennycook, James Allan Cheyne, Nathaniel Barr, Derek Koehler และ Jonathan Fugelsang) สำหรับผลงานการศึกษาเรื่อง การรับรู้และตีความคำคมที่ดูดีแบบจอมปลอม

สาขาชีววิทยา มีผู้ได้รับรางวัล 2 คน คือ Charles Foster จากสหราชอาณจักร ที่ได้ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หมาหริ่ง (badger) นาก กวาง สุนัขจิ้งจอก และนก กับThomas Thwaites จากสหราชอาณจักรเช่นกัน ที่ได้ผันตัวเองให้เดินเหมือนแพะ ด้วยการใส่ขาและแขนปลอม เพื่อจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแพะในท้องทุ่ง (รูป 2)

 

รูป 2 Thomas Thwaites กับฝูงแพะในทุ่ง

สาขาวรรณคดี มอบให้กับนักวิจัยชาวสวีเดน (Fredrik Sjöberg) ที่ได้เขียนหนังสืออัตชีวประวัติถึง 3เล่ม ซึ่งบรรยายถึง ความสุขที่ได้รับจากการเก็บสะสมแมลงวันทั้งที่ตายแล้ว และที่ยังไม่ตาย

สาขาสัญญา (perception: ความกำหนดได้หมายรู้) มอบให้กับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น 2 คน (Atsuki Higashiyama และ Kohei Adachi) ที่ร่วมกันทำวิจัยเพื่อหาคำตอบว่า การมองเห็นจะเปลี่ยนไปไหม ถ้าเราโก้งโค้งลงและมองลอดระหว่างขา 

          รางวัลอีกโนเบล: รางวัลสำหรับงานวิจัย “ที่ทำให้หัวเราะก่อนคิด”

ประชากรท่องโลก