นานาสาระประชากร

ประชากรเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

ปราโมทย์ ประสาทกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อเวลา 15.52 นาฬิกาของวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม  พุทธศักราช 2559 ยังความโศกเศร้าในหมู่พสกนิกรชาวไทย ทั้งแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้

ใจของคนไทยคงเปี่ยมไปด้วยความเศร้าหมองไปอีกนาน แม้ทุกคนจะตระหนักล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องบังเกิดขึ้นในวันหนึ่งอย่างไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงได้ แต่เมื่อถึงวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆ ก็ยากที่ใครผู้ใดจะทำใจไม่อาลัยอาวรณ์พระองค์ท่านได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชย์อยู่เป็นเวลานานถึง 70 ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ

ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9

คนไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับว่าเป็นคนที่เกิดในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 นับถึงวันที่เสด็จสวรรคต (13 ตุลาคม 2559) จะมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสูงสุดคือ 70 ปี 4 เดือน 3 วัน จำนวนคนเกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 ประมาณว่ามีไม่น้อยกว่า 70 ล้านคน แต่ที่ยังมีชีวิตอยู่มีจำนวนประมาณ 60 ล้าน 7 แสนคน

ในปี 2559 นี้ คาดประมาณว่าประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 68 ล้านคน แต่ที่เป็นประชากรสัญชาติไทยและที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนมีอยู่ประมาณ 65.4 ล้านคน นอกนั้นเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน

 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

 ประชากรไทย    65.4 ล้านคน
 เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9     60.7 ล้านคน
ประชากรไทยร้อยละ 93 เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

มีคนไทยอีกเพียงร้อยละ 7 หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 4 ล้าน 6 แสนคนเท่านั้นที่มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งหมายถึงเป็นคนที่เกิดรัชกาลก่อนๆ ดังนี้

ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 8

เกิดระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2477 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ขณะนี้มีอายุ 70 ถึง 82 ปี ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 3 ล้าน 7 แสนคน (ประมาณร้อยละ 6 ของประชากรทั้งหมด)

ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 7

เกิดระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2468 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2477 ขณะนี้มีอายุ 82 ถึง 91 ปี ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 8 แสนคน (ประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด) ถึงวันนี้ จะเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนสี่แผ่นดิน” ก็ได้แล้ว

ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 6

เกิดระหว่างวันที่ 243 ตุลาคม 2453 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2468 ขณะนี้มีอายุ 91 ถึง 106 ปี ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 1 แสนคน จะเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนห้าแผ่นดิน” ก็ได้ คือเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 และอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 อีกนานถึง 70 ปี แล้ววันนี้มีชีวิตอยู่มาถึงรัชกาลที่ 10 แล้ว

ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5

เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2453 และก่อนหน้านั้น ขณะนี้มีอายุ 106 ปีขึ้นไป ถ้ามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็น “คนหกแผ่นดิน” แล้ว คนที่มีชีวิตอยู่ยาวนานขนาดผ่านมาถึง 6 รัชกาลน่าจะมีเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้ว ถ้านับกันจริงๆ คือนับเฉพาะคนที่มีหลักฐานวันเดือนปีเกิดในทะเบียนถูกต้อง

ตรงกับความเป็นจริง ทั่วทั้งประเทศไทยก็น่าจะมีอยู่ไม่เกิน 20 คน

ตั้งแต่นี้ต่อไป จะไม่มีใครเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 อีกแล้ว คนหกแผ่นดินที่เกิดตั้งแต่สมัยสมเด็จพระปิยมหาราชก็กำลังจะหมดไป...

วันนี้ ผมนั่งเขียนบทความเรื่อง “ประชากรเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9” จนเย็น ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนคงตกในไม่ช้า เสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเบื้องหน้าพระบรมโกศ ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ฟังวังเวง

“อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559”

ประชากรท่องโลก