มุมศตวรรษิกชน

คนร้อยปีกินอะไรถึงมีอายุยืน?

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนร้อยปีในโครงการ “การศึกษาคนร้อยปีในประเทศไทย” คำถามหนึ่งที่พวกเรามักจะถามในเรื่องอาหารการกินกับคนร้อยปีที่ยังสามารถพูดคุยตอบโต้ได้ ว่า “คุณยาย/คุณตากินอะไรถึงอายุยืน” คนร้อยปีส่วนใหญ่จะยิ้ม และหัวเราะเมื่อได้ยินคำถามนี้ และคำตอบที่มักจะได้จากคนร้อยปีคือ “เค้า (ลูกหลาน) ให้กินอะไรก็กินได้หมด กินได้ทุกอย่าง ไม่เลือก” มีคนร้อยปีท่านหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการตอบว่า “ชอบกินข้าวสวย กินได้ทุกอย่าง ไม่ชอบกินไก่กับหมู ชอบกินปลา กินผัก” คนร้อยปีผู้ชายท่านหนึ่งในจังหวัดพะเยาได้ตอบว่า “ตาชอบกินกล้วยน้ำว้า ชอบกินไข่พะโล้อีกด้วย” ข้อสรุปว่ากินอะไรแล้วถึงอายุยืน ผู้เขียนก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน แต่สิ่งที่ได้จากการไปเยี่ยมคนร้อยปีทุกคนจะพบว่า คนร้อยปีมีครอบครัวดี ลูกหลานดี ก็เลยทำให้มีการดูแลเอาใจใส่ทั้งในเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่อย่างดี เหตุผลนี้น่าจะทำให้คนร้อยปีมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปกับลูกหลานนานๆ

 

ภาพ : นายฤทธิชัย ฤทธิเสริม

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012