ประชากรประชุมกัน

The 4th MMC Regional Conference on “In the Era of Transnational Migration”

เสาวภาค สุขสินชัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th MMC Regional Conference on “In the Era of Transnational Migration” เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข เพื่อร่วมกันหารือในการนำข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย มานำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ และการสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ทำงานด้านการย้ายถิ่น

การประชุม ได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรที่ทำงานด้านการย้ายถิ่นและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากองค์กรในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 110 คน จาก 18 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย เนเธอร์แลนด์ เนปาล บราซิล บังคลาเทศ มาเลเซีย เมียนมา เยอรมนี รัสเซีย เวียดนาม สปป.ลาว สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรีย และฮ่องกง โดยมี 31 งานวิจัยนำเสนอ ณ ที่ประชุม ภายใต้ประเด็นหลักคือ Asian Perspectives, Emerging Issues in Transnational Migration, Integration of Migrants and Social Policy Issues, Migrants from Europe to Asia and Intra-Regional Migration

ดูรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012