ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ

นักช้อปสูงวัย

จงจิตต์ ฤทธิรงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มักกล่าวถึง ในเรื่องการปรับตัวของสังคมเพื่อรองรับประชากรสูงอายุ ที่จะมีทั้งจำนวนและสัดส่วนที่มากขึ้น ส่วนมากมักเป็นมุมมองที่รัฐควรให้ความเกื้อหนุนโดยการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อบริการแก่ผู้สูงอายุ เช่น โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคในผู้สูงอายุ หรือ การสร้างและปรับปรุงอาคารและระบบขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสื่อมถอยของสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตและเดินทางด้วยตนเองอย่างไม่ยากลำบาก ในอีกมุมหนึ่งของภาคเอกชน ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเปลี่ยนไปตามวัยที่สูงขึ้น จึงจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

พฤติกรรมการบริโภค หรือ การจับจ่ายใช้สอยของครอบครัวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่มีเด็กเล็กมักต้องการนมผงสูตรที่เหมาะสมกับวัย เสื้อผ้า และผ้าอ้อมสำเร็จรูปขนาดตามวัยเด็ก ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุก็ต้องการอาหารและของใช้ส่วนตัวที่เหมาะสมกับวัยเช่นกัน ปัจจุบันผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่เป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปจะมองข้ามไปไม่ได้ จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตต้องการความสะดวกสบาย กอปรกับเงินออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณและเบี้ยยังชีพ แม้จำนวนเงินไม่มาก แต่ถือเป็นรายได้ประจำ ทำให้กลุ่มประชากรสูงวัยเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญที่มีศักยภาพในการซื้อ

การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคโดยการศึกษาจากสินค้าในตะกร้าซื้อของของผู้สูงอายุ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้โดยตรง จากการศึกษาพบว่า ในตะกร้าสินค้าของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมือง มีสินค้าบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ข้าว อาหารสุนัขและแมว นม รังนก ซุปไก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า แคปซูลโปรตีน เครื่องดื่มชูกำลัง โลชั่นทาผิว และน้ำผลไม้ ส่วนสินค้าที่ซื้อน้อยลง ได้แก่ บุหรี่ ยาสีฟัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ไวน์ สบู่ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ผงชูรส ไข่ และครีมเทียม (ดูรูป)

 

ที่มา:  http://www.brandbuffet.in.th/2016/08/aging-population-market-trends/


คำอธิบายจากผลการศึกษากล่าวว่า ความต้องการสินค้าของครอบครัวที่เพิ่มขึ้นเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักเลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงา จึงทำให้ตลาดอาหารสัตว์เติบโตมาก ในขณะที่ความต้องการสินค้าลดลง เป็นกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์ที่บั่นทอนสุขภาพ เป็นที่น่าสนใจว่าผู้สูงอายุซื้อของใช้ประจำวัน เช่น ยาสีฟัน สบู่ และน้ำยาระงับกลิ่นกายน้อยลง อาจเป็นไปได้ว่า ความไม่สะดวกในการอาบน้ำและความจำเป็นที่ต้องทำกิจกรรมนอกบ้านลดลง ทำให้จำนวนครั้งในการอาบน้ำต่อวันลดลง สุขภาพช่องปากที่วัดโดยจำนวนฟันเพื่อบดเคี้ยวอาหารที่น้อยลง อาจทำให้ปริมาณยาสีฟันที่ใช้ลดลงตามไปด้วย

ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากตะกร้าสินค้าของผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี และสามารถออกจากบ้านเพื่อซื้อของได้ ซึ่งยังไม่รวมถึงความต้องการสินค้าของผู้สูงอายุที่มีความยากลำบากในการเดินทาง และหิ้วอาหารและของใช้หนักๆ ได้ นั่นหมายความว่า ตลาดสำหรับผู้สูงอายุยังเหลืออีกไม่น้อยที่ผู้ประกอบการจะหาส่วนแบ่งการตลาดจากประชากรกลุ่มนี้

พฤติกรรมการบริโภคนี้สะท้อนคุณลักษณะของสังคมสูงวัยที่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ดังนั้นการเตรียมตัวและปรับตัวที่กล่าวถึงทั้งภาครัฐและเอกชนไม่อาจจะรอช้าได้ เพราะพฤติกรรมการบริโภคเป็นตัวชี้นำทรัพยากรที่ควรจัดสรรให้เพียงพอและทั่วถึงจึงจะทำให้ทุกคนอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีความสุข

ที่มา: ปรับจาก Nielsen Homescan (Thailand Urban)

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012