สถิติน่ารู้

วุ่นไรแม่ : แม่วัยรุ่น

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ข้อมูล : สถิติสาธารณสุข 2555

ในขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาเด็กเกิดลดลง แต่เด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นกลับเพิ่มขึ้น (แม่วัยรุ่น คือ แม่ที่อายุไม่เกิน 20 ปี) จากข้อมูลในปี 2555 พบว่า มีเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นถึง 1.3 แสนคน จากการเกิดทั้งหมด 8 แสนคน หรือ “มีเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นเฉลี่ย 15 คนต่อชั่วโมง” ซึ่งประเทศไทยมีสถิติแม่วัยรุ่นสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศแอฟริกาใต้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทย วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เน้นวัตถุนิยม การเข้าถึงสื่อที่ง่ายและรวดเร็ว มีส่วนให้พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยเปลี่ยนไป ส่งผลให้วัยรุ่นห่างไกลจากครอบครัวห่างจากพ่อแม่มากยิ่งขึ้น ทำให้ปัญหาแม่วัยรุ่นเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมไทยต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไข เพราะแม่วัยรุ่นยังขาดวุฒิภาวะในการดูแลตนเองทั้งระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด หรือแม้กระทั่งภาระการเลี้ยงดูหลังคลอดที่จะส่งผลต่อการเกิดอย่างมีคุณภาพ

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012