ชวนอ่าน

รายงานสุขภาพคนไทย 2557 

 

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับนี้ขอแนะนำรายงานสุขภาพคนไทย 2557 เรื่อง “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฎิรูปประเทศจากฐานราก” โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ

รายงานฯ ฉบับนี้ ได้นำเสนอ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การปฎิรูปประเทศจากฐานราก” ให้เป็นเรื่องพิเศษประจำฉบับ โดยเชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ด้วยการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขผ่านกระบวนเรียนรู้และแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก

ส่วนของตัวชี้วัดทางสุขภาพได้กล่าวถึง 11 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน” ที่เป็นภัยเงียบทางสุขภาพ อาทิ สถานการณ์ปัญหาโรคอ้วน ภาระ ผลกระทบ รวมทั้งนโยบาย แนวทางในการจัดการปัญหาโรคอ้วน และในส่วนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพปีนี้ เรื่องที่น่าสนใจมาอย่างต่อเนื่อง คือ นโยบายรับจำนำข้าว โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ปรากฎการณ์มวลมหาประชาชน น้ำมันดิบรั่วลงทะเล คดีประสาทพระวิหาร เป็นต้น

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือดาวน์โหลด ทางเว็บไซต์: http://www.thaihealthreport.com/   

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012