สถิติน่ารู้

“รักต้องทุ่ม” แต่งงานทั้งที ต้องมีสินสอดเท่าไร

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“งานแต่งงาน” เป็นงานหนึ่งที่คู่บ่าวสาวใฝ่ฝันว่าจะต้องมีสักครั้งในชีวิต แต่เอ๊ะ!!! งานแต่งในฝันที่ว่า ต้องใช้เงินเท่าไร สินสอดควรจะเป็นเท่าไร จึงจะสมฐานะของทั้งสองฝ่าย เรามีสูตรคิด “มูลค่าสินสอด”1 มาให้ลองคิดกันดูเล่นๆ

            ค่าสินสอด =        (2.2205 x รายได้ต่อเดือน) + (8986.92 x อายุ) + (174818.6 หากเป็นคนกรุงเทพฯ) +
(227064.1 หากแต่งงานเป็นคนแรกของครอบครัว)+(1890610 หากเป็นผู้บริหารระดับสูง)
- (454350.5 หากจบการศึกษาไม่เกินมัธยม/ปวช.)-(134160.8 หากมีภาระต้องดูแลครอบครัวอยู่)

            ตัวอย่างข้างต้นยังไม่รวมค่าชุดแต่งงาน ค่าถ่ายรูปพรีเว็ดดิ้ง ค่าสถานที่ ค่าขันหมาก ค่าของชำร่วย ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าดนตรี อาหาร ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ เป็นเรื่องเฉพาะของค่าสินสอดเท่านั้นนะ ต่างฝ่ายต่างก็มีมูลค่าสินสอดที่ต่างกันเช่นนี้ คู่บ่าวสาวก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไป จริงๆ ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกัน หากตกลงกันได้ด้วยความรักและความเข้าใจ “มูลค่าของสินสอด อาจจะไม่มีความสำคัญก็เป็นได้”

1 ภศุ ร่วมความคิด (2549) “ถ้าฉันจะแต่งงาน ควรจะได้รับ/จ่ายสินสอดเท่าไร” การศึกษาเชิงประจักษ์การประเมินมูลค่าสินสอดด้วยแบบจำลองเฮดโดนิค, วิทยานิพนธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก