ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556

 • ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี 2556 กับความรุ่งโรจน์ของ (โลก) ทางใต้
  เฉลิมพล แจ่มจันทร์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ประชากรต่างแดน
  มองโลก.....มองแรงงาน (ราคาถูก)
  อมรา สุนทรธาดา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ประเด็นทางประชากรและสังคม
  สาระสำคัญของ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศฉบับประชาชน
  สุชาดา ทวีสิทธิ์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • เวทีวิจัยประชากรและสังคม
  ยุคแห่งการปฏิรูปการคุ้มครองแรงงาน:ผลของโศกนาฏกรรมในบังกลาเทศต่างกับนิวยอร์กอย่างไร
  จรัมพร โห้ลำยอง
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • นานาสาระประชากร
  บำรุงบิดามารดา นี้เป็นมงคลอันอุดม
  ปราโมทย์ ประสาทกุล
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • รางวัลอีกโนเบล
  หลุมดำ
  วรชัย ทองไทย
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
  การปรับตัวของธุรกิจญี่ปุ่น ในยุคสังคมผู้สูงอายุ
  มนสิการ กาญจนะจิตรา
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • นานาสาระจากห้องสมุด
  เทรนด์พฤติกรรมด้านเทคโนโลยี ปี 2556 มีอะไรบ้าง? (ตอน 1)
  เพ็ญพิมล คงมนต์
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ชวนอ่าน 
  การศึกษาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางสังคมในภาวะวิกฤต
  โดย รศ.อรทัย อาจอ่ำ

  แนะนำโดย จิราวดี สำอางกิจ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • มุมศตวรรษิกชน
  คนร้อยปีในสหรัฐอเมริกา
  ศุทธิดา ชวนวัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • สถิติน่ารู้
  สถิติการใช้ Facebook (1)
  ศุทธิดา ชวนวัน
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012