สถิติน่ารู้

จำนวนประชากรโลกปี 2555

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     จำนวนประชากรโลก ได้เพิ่มสูงกว่า 7 พันล้านคนในปี 25551 โดยอัตราเติบโตของจำนวนประชากรโลกในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.2% ต่อปี กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรโลกจะแตะหนึ่งหมื่นล้านคนในปี 2626 หรือในอีก 70 ปีข้างหน้า

     จากจำนวนประชากรโลกในปี 2555 จะเห็นได้ว่า จีนยังคงครองแชมป์ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยจำนวน 1,350 ล้านคน ตามมาด้วยอินเดีย มีจำนวน 1,260 ล้านคน ทั้งสองประเทศนี้มีประชากรมากถึง 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรโลก และในอีก 40 ปีข้างหน้า คือ ในปี 2593 อินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แซงหน้าจีน อันเนื่องมาจากนโยบายการมีลูกคนเดียวของรัฐบาลจีน

            สำหรับประเทศไทย สภาพัฒน์ฯ ประมาณว่า ในปี 2555 มีประชากร 64.3 ล้านคน จัดเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก และมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ คาดว่าในปี 2593 จำนวนประชากรไทยจะมีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลมาจากการเกิดที่ลดน้อยลงนั่นเอง

ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย 10 อันดับแรก ในปี 2555 และ 2593

 

แหล่งที่มา:
1.  Population Reference Bureau. (2012). 2012 World Population Data Sheet. Washington DC, USA.
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). ผลการคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2553-2583.

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012