สถิติน่ารู้

“เพื่อนข้ามชาติ” ในประเทศไทย

กาญจนา เทียนลาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศไทยมีแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาหางานทำกันมานานหลายสิบปีแล้ว โดยในแต่ละปีก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แรงงานจำนวนมากเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเมียนมา กัมพูชา และลาว แต่ในปัจจุบันเราก็ไม่ทราบจำนวนที่ถูกต้องของจำนวนแรงงานข้ามชาติว่าจริงๆ แล้วมีจำนวนเท่าไรกันแน่

จำนวนแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทย 2557

 แผนภูมิแสดงจำนวนแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทย 2557

ที่มา: การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service: OSS) ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 26 มิ.ย.–31 ต.ค. 2557, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 ตารางแสดงจำนวนแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ

ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทย 2550-2556

ปี สัญชาติ รวม
เมียนมา กัมพูชา ลาว
2550 498,091 26,096 22,085 546,272
2551 476,676 12,094 12,800 501,570
2552 1,078,767 124,761 110,854 1,314,382
2553 812,984 62,792 56,479 932,255
2554 905,573 235,521 106,970 1,248,064
2555 63,768 39,704 64,409 167,881
2556 717,167 95,472 34,491 847,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

 จากข้อมูลของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวพบว่า แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำ..งานส่วนใหญ่ในช่วงปี 2550-2556 มาจากเมียนมา ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop Service: OSS) ทั่วประเทศ พบว่าในปี 2557 มีจำนวนแรงงานข้ามชาติจาก 3 สัญชาติที่มาจดทะเบียน จำนวน 1,614,045 คน โดยเป็นแรงงานจากกัมพูชามากที่สุด แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ บ้างว่าเข้ามาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทย แต่ในมุมกลับกัน กลับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เข้ามาทำงานประเภท 3D คือ งานเสี่ยงอันตราย งานยาก และงานสกปรก แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้เข้ามาทำงานในบ้านเราโดยที่บางครั้งเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าแรงงานเหล่านี้ไม่ใช่คนไทย แต่เขาคือ “เพื่อนข้ามชาติ” ที่หวังเข้ามาหางานทำและส่งเงินกลับประเทศต้นทางให้กับครอบครัวของเขา โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายในบ้านเรา

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012