มุมศตวรรษิกชน

พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 5: เกาะอิคาเรีย ประเทศกรีก
ศุทธิดา ชวนวัน 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พื้นที่สีฟ้าแห่งสุดท้าย ได้แก่ เกาะอิคาเรีย ประเทศกรีก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลอีเจียน ชาวอีคาเรียนเกือบทั้งหมดจะปราศจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน รวมถึงโรคสมองเสื่อม เหตุผลที่อธิบายถึงการมีอายุยืนยาวเป็นพิเศษจนถึงร้อยปีของชาวอีคาเรียนคือ สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ รวมถึงลีลาชีวิตที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆ แต่จะชอบเดินไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้แล้ว ชาวอิคาเรียนยังชอบรับประทานพืชจำพวกฟักและพืชใบเขียวที่ปลูกเอง และชอบดื่มนมแพะ ดื่มชาและไวน์สูตรลับเฉพาะของชาวอิคาเรียน

พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 5: เกาะอิคาเรีย ประเทศกรีก

ในตอนกลางวันชาวอิคาเรียนจะนอนพักผ่อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และในหนึ่งวันต้องนอนหลับให้ได้วันละ 7 ชั่วโมง ชาวอิคาเรียนส่วนใหญ่จะไม่ใส่นาฬิกา เพราะจะไม่สนใจเวลา จึงทำให้มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย และไม่เร่งรีบ ลองเอาเคล็ดลับของชาวอิคาเรียนไปปฏิบัติ ก็อาจจะทำ..ให้ท่านมีอายุที่ยืนยาวจนถึงหนึ่งร้อยปีก็ได้

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/surasakc/2013/09/05/entry-1

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012