สถิติน่ารู้

ผู้ต้องขังในเรือนจำไทย

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; พอตา บุนยตีรณะ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         ผู้ต้องราชทัณฑ์ หรือผู้ต้องขังในประเทศไทยมีจำนวน 286,861 คน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกด้วย ตัวเลขที่มีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า มีผู้กระทำความผิดมากขึ้น รวมทั้งขาดการพัฒนาเรื่องโทษ ซึ่งโทษที่ถูกบังคับใช้มากที่สุด คือ จำคุกนั่นเอง จากสถิติพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดจำนวน 203,359 คน

 

แหล่งข้อมูล: สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012