ชวนอ่าน

สถานการณ์สุขภาพจิตกำลังแรงงานและความสุขในการทำงาน

 

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ 427  

หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

 

Since 25 December 2012