สถิติน่ารู้

อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย

กาญจนา เทียนลาย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัจจุบัน เรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจรถี่กว่าเดิม แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมาตรการเพื่อการรณรงค์อย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม และล่าสุดข่าวอุบัติเหตุ “เมาแล้วขับ” ชนนักปั่นจักรยานตาย แต่คนเมาไม่ตาย จนมีผู้ร่วมอุดมการณ์นักปั่นจักรยานจำนวนมากออกมาประท้วงแบบสันติ ตามที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ

 

จากข้อมูลอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย ปี 2556 พบว่ามีผู้เสียชีวิต 14,789 คน บาดเจ็บเฉลี่ยวันละ 2,739 คน เฉลี่ย
ผู้เสียชีวิตวันละ 40 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 1.6 คน ซึ่งยานพาหนะที่เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ รถยนต์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อันดับแรกคือ เมาสุรา รองลงมาคือ การขับรถเร็วกว่ากำหนดนั่นเอง1

สังคมไทยควรกลับมาให้ความสนใจว่า จะจัดการกับปัญหา “เมาแล้วขับ” อย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการแก้ปัญหาของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้นโยบาย “โทษหนัก-บังคับเข้ม” (เก็มบัทซึขะ) มีผลทำให้จำนวนผู้เสียชีวิต
ลดลงทุกปี จาก 1,191 ราย ในปี 25442 จนเหลือเพียง 227 ราย เมื่อปี 2557 “กรณีเมาแล้วขับ แต่ไม่มีคนตาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน” “กรณีเมาแล้วขับ ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แล้วหนีโดยที่ไม่อยู่ช่วยเหลือ (Hit and Run) จำคุกไม่เกิน 30 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน”3


1 สถิติอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย. 15 ธันวาคม 2557. ค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558. สืบค้นจาก http://www.ddd.or.th/content-view-3096.html.

2 “รายงานพิเศษ” ถอดบทเรียนญี่ปุ่นเพิ่มโทษเมาแล้วขับ “จำ-กักขัง” แทนรอลงอาญา. 16 เมษายน 2558. ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2558. สืบค้นจาก
  http://www.thairath.co.th/content/493240.

3  “โทษหนัก-บังคับเข้ม” วิธีที่ญี่ปุ่นสู้กับเมาแล้วขับ. พิเชษฐ เมาลานนท์ และนิลุบล ชัยอิทธิพรวงศ์. ศูนย์วิจัยญี่ปุ่นร่วมสมัย มหาวิทยาลัยรังสิต.  5 พฤษภาคม 2558.              

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012