ประชากรต่างแดน

ผู้หญิงและเด็ก ......ความห่วงใยหลังแผ่นดินไหวที่เนปาล

อมรา สุนทรธาดา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา วัดระดับความรุนแรง 7.8 แม็กนิจูด ยังเป็นข่าวที่ประชาคมโลกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง และตามด้วยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม วัดความแรงได้ ประมาณ 7.3 แม็กนิจูด โดยมีความสั่นสะเทือนลึกจากผิวดินประมาณ 15 กิโลเมตร ความช่วยเหลือทุกรูปแบบมุ่งไปที่ผู้ประสบเคราะห์กรรมทุกวิธีการ เพื่อรักษาชีวิตหรือลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด ภัยธรรมชาติครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก จากตัวเลขล่าสุด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ประมาณ 8,000 คน บาดเจ็บ 12,000 คน โดยประมาณ มีจำนวนประชากรที่ได้รับผลกระทบอีกไม่น้อยกว่า 8 ล้านคน แม้ว่าภารกิจการค้นหาผู้รอดชีวิตจำเป็นต้องยุติตามทฤษฎีการกู้ภัยสากลแล้วก็ตาม การช่วยเหลือขั้นที่สองคือภารกิจการฟื้นฟูผู้รอดชิวิต โดยเฉพาะการป้องกันโรคระบาด ประชากรเด็กประมาณ 500,000 คน จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ องค์การสหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ ต้องเร่งวางแผนการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินหายใจ เพราะต้องอยู่ในที่พักชั่วคราวที่ขาดสุขลักษณะ ขาดน้ำดื่มที่สะอาด โดยเฉพาะพื้นที่ที่ความช่วยเหลือเข้าถึงยาก

 

ภาพจาก ยูนิเซฟ

 

UNFPA ประเมินว่า มีสตรีตั้งครรรภ์ 126,000 คน และประมาณ 2 ล้านคนที่เป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วย อุปสรรคขณะนี้คือการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริการอนามัยแม่และเด็ก เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อสุขภาพของแม่และทารกเกิดใหม่ นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยสำหรับสตรีวัยรุ่น ที่ต้องอาศัยในที่อยู่ชั่วคราวที่มีความสุ่มเสี่ยงด้านความรุนแรง และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ

นอกจากปัญหาด้านสาธารณสุขแล้ว เด็กนักเรียนประมาณ 950,000 คน ได้รับผลกระทบที่รุนแรงเช่นเดียวกัน ยังไม่มีที่เรียนสำหรับช่วงเปิดภาคการศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม เนื่องจากโรงเรียนพังเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรง ได้แก่ กอร์คา สินธุปาลโชค นวกฎ ที่ได้รับผลกระทบร้อยละ 90 ยังไม่รวมโรงเรียนต่างๆ ในกาฏมัณฑุ ที่ต้องใช้โรงเรียนถึง ร้อยละ 90 เป็นที่อยู่ชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ยูนิเซฟเร่งระดมทุน ประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อแผนการฟื้นฟูภารกิจในระยะ 3 เดือนแรก

อนึ่งประเทศเนปาลมีประชากรในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุระหว่าง 5-16 ปี ประมาณ 1,500,000 คน ที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือตามเกณฑ์หรือต้องออกจากการศึกษาภาคบังคับก่อนเวลา ซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาล ยูนิเซฟให้ความสนใจปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะประชากรกลุ่มดังกล่าวจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ส่งไปประเทศปลายทาง เช่น ประเทศอินเดีย สำหรับการค้าประเวณี และเพื่อการแต่งงานในประเทศเกาหลีและประเทศจีน ปัญหานี้นับเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรก เพราะอาจเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นอีกในช่วงเวลายากลำบากในขณะนี้

 

 

ภาพจาก ยูนิเซฟ

 

ท่านส่งใจไปเนปาลแล้วหรือยัง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012