มุมศตวรรษิกชน

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 3: โลมา ลินดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศุทธิดา ชวนวัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมืองโลมา ลินดา (เป็นภาษาสเปน แปลว่า เนินเขาอันน่ารัก) เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีประชากรประมาณ 21,000 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายเซเวนเดย์ แอ๊ดเวนตีส ชาวแอ๊ดเวนตีส ส่วนใหญ่จึงชอบเข้าโบสถ์เพื่อสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการหาวันพักจากชีวิตที่วุ่นวายในแต่ละวัน ทำให้ได้พักผ่อน คลายเครียดและเสริมสร้างเครือข่ายสังคมให้เข้มแข็งขึ้น มีคำแนะนำ 5 ข้อ ที่เป็นบทเรียนสำคัญของชาวแอ๊ดเวนตีสที่ทำแล้วจะเพิ่มอายุขึ้นถึง 10 ปี คือ

  1. การเป็นนักมังสวิรัติ
  2. ชอบกินถั่วเปลือกแข็ง
  3. การไม่สูบบุหรี่ 
  4. การออกกำลังกาย
  5. การรักษาน้ำหนักตัวให้พอดี 

ซึ่งวิถีการดำเนินชีวิตทั้งห้าข้อของชาวแอ๊ดเวนตีสนี้เอื้อให้มีสุขภาพดี มีอัตราการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และมะเร็งต่ำกว่าคนอเมริกันทั่วไป รวม
ถึงทำให้มีอายุยืนยาวกว่าคนเมริกันทั่วไปถึง 10 ปี


Dr. Ellsworth Wareham อายุ 100 ปี ชาวแอ๊ดเวนตีส เมืองโลมา ลินดาสหรัฐอเมริกา

 

ลองนำเคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของชาวแอ๊ดเวนตีสไปปฏิบัติ อาจจะทำให้ท่านมีอายุยืนยาวขึ้นอีกสิบปีก็ได้ ฉบับหน้ารอติดตามพื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 4 นะคะ

ที่มา: แดน บุทเนอร์. 2556. ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี: บทเรียนเพื่อชีวิตยืนยาวจากคนที่มีอายุยืนยาวที่สุด. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012