มุมศตวรรษิกชน

Blue Zones พื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 2: โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“โอกินาวา” หรือหมู่เกาะฮาวายในบริบทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเรียวกุ ระหว่างทะเลแปซิฟิกเหนือและทะเลจีนตะวันออก เป็นหมู่เกาะที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี ทำให้ชาวโอกินาวาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ตลอดปี ไม่มีความจำเป็นต้องทำผักดองเพื่อยืดอายุอาหารเหมือนพื้นที่อื่นๆ ของเกาะญี่ปุ่น ดังนั้น คนร้อยปีในเกาะโอกินาวาแทบจะทุกคนทำสวนหรือเคยทำสวน การได้รับประทานพืชผักเป็นหลักมาเกือบตลอดชีวิต การได้รับวิตามินดีอย่างเหมาะสมตลอดปี รวมถึงการได้เคลื่อนไหวและออกกำลังทุกส่วนจากการทำสวน ถือว่าเป็นเคล็ดลับในการมีอายุยืนยาวของหมู่ผู้เฒ่าอายุร้อยปีในโอกินาวา นอกจากนี้ชาวโอกินาวาที่สูงวัยยังมีเป้าหมายของการตื่นเช้าอย่างชัดเจน และมีลีลาชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขกับการดำเนินชีวิตแบบไม่เร่งรีบ เคล็ดลับของชาวโอกินาวาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ลีลาชีวิต และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับความมีอายุยืนยาว ฉบับหน้ารอติดตามพื้นที่สีฟ้าแห่งที่ 3 นะคะ

 โอกินาวา ญี่ปุ่น

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012