ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

จดหมายข่าวประขากรและการพัฒนา

บทความภายในฉบับ

 • ในนามของความรัก: สร้างวินัยให้กับเด็กโดยไม่ต้องตีกันดีกว่า  โดย อารี จำปากลาย
 • แรงงานเด็ก … โลกด้านมืด โดย อมรา สุนทรธาดา
 • “การสูงวัยในที่เดิม” เป็นคำตอบหรือไม่ของสังคมสูงวัยในประเทศไทย โดย ณปภัช สัจนวกุล
 • 60…ใช่ว่าต้องหยุด (ทำงาน) โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์
 • ในบั้นปลายแห่งชีวิต โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
 • พิธีในยุคโควิด-19 โดย วรชัย ทองไทย
 • สายสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก มั่นคงแล้วหรือยัง? โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
 • จับตาประชากรอินเดียจะแซงหน้าจีน โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
 • “ประชากรฟอรัม” กับ “ประชากรและสังคม” ในปีที่โควิดมาเยือน โดย ณปภัช สัจนวกุล
 • เคล็ดลับการมีอายุยืนยาวของคนร้อยปีแบบฉบับคนนิวซีแลนด์ โดย ศุทธิดา ชวนวัน
 • ประชากรโลกวันนี้ และในอีก 20 ปีข้างหน้า โดย กาญจนา เทียนลาย

 

ชวนอ่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณจีรวรรณ หงษ์ทอง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 100

 

 อ่านทุกบทความที่นี่ [.PDF] 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012