ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

 

บทความภายในฉบับ

 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง: ความเครียดและความสุข โดย รศรินทร์ เกรย์
 • สึนามิจากฟากฟ้าที่ภูฏาน โดย อมรา สุนทรธาดา
 • คำขวัญวันเด็ก โดย สุภาณี ปลื้มเจริญ
 • การผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ทางนโยบาย:ข้อท้าทายของคนทำวิจัยในยุคปัจจุบัน โดย ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ชุติมา อยู่สมบูรณ์ และปัญญา ชูเลิศ
 • สังคมสูงวัยเปลี่ยน (ป่วน) โลก โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล
 • เวลา โดย วรชัย ทองไทย
 • การสอบ O-NET ควรไปต่อหรือพอแค่นี้? โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา
 • ประเทศในเอเชียครองแชมป์มีลูกน้อยที่สุดในโลก โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์
 • Prachakorn Forum ภายใต้หัวข้อ “ทบทวน ขบคิด มองอนาคต หลังการมาเยือนของ COVID-19” โดย ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
 • แชมป์หลายปีซ้อน...คุณยายทวดชาวญี่ปุ่นที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิต โดย ศุทธิดา ชวนวัน
 • ปี 2563 เป็นปีแรกที่มีเด็กเกิดในประเทศไทยต่ำกว่า 6 แสนคน โดย กาญจนา เทียนลาย
 • แนะนำหนังสือ "ยากันลืม" โดย นงเยาว์ บุญเจริญ

ชวนอ่าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณจีรวรรณ หงษ์ทอง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 100

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012